BANER 22
Baner 003
Baner 006

Luật doanh nghiệp 2014

1. Luật doanh nghiệp đã được sửa đổi qua các thời kỳ sau :

  • Năm 1990 có Luật Doanh nghiệp tư nhân được ban hành vào ngày 21/12/1990
  • Năm 1994 có Luật Doanh nghiệp tư nhân sửa đổi được ban hành vào ngày 22/6/1994
  • Năm 1995 có Luật Doanh nghiệp Nhà nước được ban hành ngày 20/4/1995
  • Năm 1999 vào ngày 12/6/1999 Luật Doanh nghiệp được ban hành
  • Năm 2003 Luật Doanh nghiệp Nhà nước, ban hành vào ngày 26/11/2003
  • Năm 2005 Luật Doanh nghiệp được ban hành vào ngày 29/11/2005
  • Năm 2013 Luật Doanh nghiệp sửa đổi Điều 170, được ban hành vào ngày 20/6/2013
  • Năm 2014 Luật Doanh nghiệp sửa đổi, ban hành ngày 26/11/2014
 
luat-doanh-nghiep-2014

2. Luật Doanh nghiệp 2014 sửa đổi :

Trong Luật này có tất cả 212 Điều, các doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả cần phải tuân thủ pháp luật hiện hành
Luật này gồm tất cả 10 chương nói về : những quy định chung, cách thức thành lập, hoạt động, giải thể, phá sản của các loại hình doanh nghiệp như : doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty cổ phần, công ty TNHH......

Để biết nội dung chi tiết của Luật Doanh nghiệp 2014 sửa đổi hãy bấm vào đây :
Dowload