BANER 22
Baner 003
Baner 006

Chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên thành Công ty TNHH 1 thành viên - Luật Đức Thành

Cách chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Trong hoạt động kinh doanh, khi doanh nghiệp có sự thay đổi, thiếu hụt về vốn, về quy mô kinh doanh .....những không muốn rơi vào tình trang giải thể doanh nghiệp. Để tồn tại thì cần phải tiến hành chuyển đổi sang 1 loại hình doanh nghiệp khác phù hợp hơn để phát triển

 

Thủ tục chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên sang công ty TNHH 1 thành viên thực hiện như sau:

chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên như sau
(Hình ảnh minh họa)
Để tiến hành chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên thành công ty TNHH 1 thành viên căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Đầu tư 2014,và các văn bản pháp luật liên quan
Việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp này cần thông qua các bước sau:


Bước 1 : Chuẩn bị Hồ sơ, giấy tờ theo quy định của pháp luật :
  •  Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức;
  •  Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu.
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc chuyển đổi loại hình công ty.
  •  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục Phụ lục I-2, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp);
  •  Điều lệ của công ty chuyển đổi;
  •  Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu là tổ chức cho người được ủy quyền;
  •  Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;
** Số lượng hồ sơ : 01 bộ
 
Bước 2 : Nộp hồ sơ lên Sở kế hoạch và đầu tư tại bộ phận 1 cửa
Bước 3 :  Phòng đăng kinh doanh thụ lý và giải quyết hồ sơ
Bước 4  : Trả kết quả cho doanh nghiệp

Kết quả mà Doanh nghiệp nhận được đó là :
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Công ty TNHH 1 thành viên
Công ty Luật Đức Thành tư vấn đến Quý khách hàng các vấn đề trước và sau khi chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên thành công ty TNHH 1 thành viên theo yêu cầu như:
- Quy trình chuyển đổi doanh nghiệp
- Quy định của pháp luật về doanh nghiệp trước và sau khi chuyển đổi
- Tổ chức nội bộ của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi
- Các yêu cầu khác của Quý khách hàng

 

Bình luận

Viết bình luận